Privacyverklaring van Schutterij Sint Eligius-Juliana

 

 

Dit is de privacyverklaring van de schutterij St Eligius-Juliana gevestigd in Schinveld en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40187129 (hierna:  ‘de  Schutterij’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Schutterij mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de schutterijwebsite bezoeken of gebruiken.

 

1.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1

De Schutterij verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 

a.

zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Schutterij aanbiedt;

 

b.

een aankoop doet bij de Schutterij;

 

c.

zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Schutterij;

 

d.

een formulier invult voor enige schutterijdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Schutterij op te nemen.

 

1.2

De Schutterij verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

 

a.

naam;

 

b.

voornaam;

 

c.

adres;

 

d.

e-mailadres;

 

e.

telefoonnummer;

 

f.

leeftijd;

 

g.

geslacht;

 

h.

functie;

 

i.

bankrekeningnummer.

 

 

 

1.3

De Schutterij kan deze gegevens gebruiken om:

 

a.

verzoeken van u in behandeling te nemen;

 

b.

u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Schutterij;

 

c.

de dienstverlening aan u te verbeteren;

 

d.

de website van de Schutterij te optimaliseren;

 

e.

contact met u op te nemen of te onderhouden;

 

f.

een aanvraag voor een dienst van de Schutterij aan u in behandeling te nemen.

 

 

 

 

2.

INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1

U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Schutterij via telefoonnummer 06 20993450 of per e-mail aan kittie.theunissen@gmail.com voor:

 

a.

meer informatie over de wijze waarop de Schutterij persoonsgegevens verwerkt;

 

b.

vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;

2.2

U hebt de volgende rechten:

 

a.

Het recht van inzage;

 

b.

Het recht op rectificatie;

 

c.

Het recht op gegevenswissing;

 

d.

Het recht op beperking van de verwerking;

 

e.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;

 

f.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2.3

De rechten vermeld in § 2.2 a – e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met de Schutterij zoals vermeld in § 2.1.

 

3.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1

De Schutterij zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2

De Schutterij zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

 

 

4.

DERDEN

4.1

De Schutterij zal uw gegevens niet aan derden, buiten OLS en KNSA verband, verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Schutterij daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

 

 

5.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© P.F.J. Joosten / schutterij St.Eligius-Juliana Schinveld